×

The property is inactive, and therefore the landlord can not be contacted.

2 rums lägenhet i Ludvika

Rent for 5,310 sek/mth
Rooms2 rooms
Rental period-
Area61m2
TypeApartment

The property is inactive, and therefore the landlord can not be contacted.

Opret boligagent

Amenities

Rooms2 rooms
Rental period-
Area61m2
TypeApartment
Occupation dateAs soon as possible
Date8 days ago

2 rums lägenhet i Ludvika

Området består av sex hus och omfattar 86 lägenheter fördelade på 1, 2, 3, 4 och 5 rum med kök.Tvättstugor, garage samt parkeringsplatser med och utan uttag för motorvärmare finns i området. Dagligvaruaffärer, kiosker, frisör,dag- och fritidshem, låg- och mellanstadieskola, el-ljusspår samt sjukhus finns på gångavstånd. Lokaltraffikens busslinje passerar området.

Prices

Rent per monthsek/mth5,310.00